آخرین نوشته

9 فروردین 1402

انسان برتر (خردمند) یا انسان ابتر (بی خرد)!

انسان ها از دیدگاهی که من دارم (شاید) به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. به طور خیلی خلاصه اگر بخواهم بگویم انسان ابتر کسی است که حقیقت را یافته. فرقی […]