آخرین نوشته

21 اسفند 1401

دانستن، چرا لذت بخش است؟

دانستنیهای همشهری یک مجله علمی بی نقص بود. آنقدر متنوع و جذاب که هر چه ورق میزدم بیشتر لذت می‌بردم. البته این که جهان هم به طور پایان ناپذیری به […]